ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet

Proslipsis.gr | Αθήνα 13.4.2020, 09:50

Απόφαση για εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet εξέδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του συστήματος.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 1303|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Α.1082 (2)
Εγγραφή νέων χρηστών και επανεγγραφή χρη-
στών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, του άρθρου 15, της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 18 και της παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α').
2. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις».
3. Την Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968 Β') απόφαση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
«Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
4. Την 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την 39/3/30.11.2017 (ΦΕΚ
689 Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της
A.A.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την 5294/2020
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της
θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων» (ΦΕΚ 27/Υ.Ο.Δ.Δ./17.1.2020).
5. Τη διαπίστωση ότι η προβλεπόμενη διαδικασία
εγγραφής νέων χρηστών στο TAXISnet, επανεγγραφής
χρηστών και έκδοσης κλειδαρίθμου, δημιουργεί φόρτο
στις Δ.Ο.Υ. της χώρας και πρόσθετο διοικητικό βάρος
στους πολίτες, με αποτέλεσμα την ενδεχόμενη αδυναμία
έγκαιρης εξυπηρέτησης των υποψήφιων χρηστών του
TAXISnet.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία εγγραφής στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες των νέων χρηστών του TAXISnet
Για την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των
νέων χρηστών του TAXISnet απαιτείται η υποβολή
σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης στο δικτυακό τόπο της
Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr), στην οποία ο ενδιαφερόμενος
δηλώνει το όνομα (username) και τον κωδικό πρόσβα-
σης (password) που επιθυμεί να έχει ως χρήστης του
συστήματος.
Στην ίδια αίτηση ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει επί-
σης τα στοιχεία επικοινωνίας του (σταθερό τηλέφωνο,
κινητό τηλέφωνο καθώς και e-mail).
Για την ολοκλήρωση της εγγραφής είναι απαραίτητη η
απόδοση κλειδαρίθμου, ο οποίος δύναται να χορηγείται
είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου
στη Δ.Ο.Υ είτε, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, και
εξ αποστάσεως, μέσω κινητού τηλεφώνου και e-mail.
Σε περίπτωση επιλογής από τον φορολογούμενο της
εξ αποστάσεως απόδοσης κλειδαρίθμου, ο φορολο-
γούμενος οφείλει να συμπληρώσει επιπλέον στην αί-
τηση, τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας που εξυπηρετεί
τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην
αίτησή του, καθώς και τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ
που διαθέτει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής, με τον
οποίο συνεργάζεται.
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδο-
σης κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως, όπου προβλέπεται
και εφόσον επιλεγεί από τον φορολογούμενο, απαιτείται
η επαλήθευση, μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας ελέγχου,
των στοιχείων της αίτησης με τα στοιχεία που διαθέτει,
αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ή/και ο πά-
ροχος κινητής τηλεφωνίας που έχει δηλώσει ο φορολο-
γούμενος στην αίτηση του, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 3 της παρούσας. Αν δεν επιβεβαιωθούν τα
στοιχεία, ως ανωτέρω, ο φορολογούμενος δεν δύναται
να παραλάβει τον κλειδάριθμο εξ αποστάσεως, αλλά
μπορεί να διεκπεραιώσει την παραλαβή του κλειδαρίθ-
μου αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση παραλαβής του κλειδαρίθμου από τη
Δ.Ο.Υ, ο φορολογούμενος λαμβάνει σημείωμα στο οποίο
αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβο-
λής της αίτησης καθώς επίσης και η προθεσμία μέσα στην
οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

Άρθρο 2
Αυτοπρόσωπη παραλαβή κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.
Ο φορολογούμενος μεταβαίνει στο τμήμα Διοικητικής
και Μηχανογραφικής Υποστήριξης οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ.,
εφόσον πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο, ή αποκλειστικά
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό
Πρόσωπο, για την έγκριση της αίτησής του. Απαιτείται
αυτοπρόσωπη παρουσία του φορολογούμενου στη
Δ.Ο.Υ., εφόσον πρόκειται για Φυσικό πρόσωπο, ή του
νομίμου εκπροσώπου, εφόσον πρόκειται για μη Φυσικό
Πρόσωπο.
Απαιτούμενο στοιχείο για την παραλαβή του κλει-
δαρίθμου είναι ο Α.Φ.Μ. και το έγγραφο ταυτοποίησης
(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) του Φυσικού
Προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του μη Φυσικού
Προσώπου, το οποίο πρέπει να είναι καταχωρημένο στο
Υποσύστημα ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.
Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης παρουσίας, τα Φυσικά
Πρόσωπα για τα οποία ο νόμος ορίζει εκπρόσωπο (ανή-
λικο, φορολογικό εκπρόσωπο για τον κάτοικο εξωτερι-
κού, δικαστικό συμπαραστάτη κ.λπ.), καθώς και για τις μη
εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις της ΕΕ. Για τα
Φυσικά Πρόσωπα που εκ του νόμου εκπροσωπούνται,
προσέρχεται ο εκπρόσωπός τους, τα στοιχεία του οποίου
πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένα στο Υποσύστημα
ΜΗΤΡΩΟΥ TAXIS.
Για την περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμι-
μος εκπρόσωπος του μη Φυσικού Προσώπου, αδυνατεί
να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβει τον κλειδά-
ριθμο και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, προ-
σκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη δια-
δικασία εγγραφής χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών.
Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, εκδίδονται δυο βεβαιώσεις,
εκ των οποίων στη μια αναγράφεται ο κλειδάριθμος και
χορηγείται στον φορολογούμενο, η δε δεύτερη, στην
οποία δεν αναγράφεται ο κλειδάριθμος, υπογράφεται
από τον φορολογούμενο ή το πρόσωπο που παρέλαβε
τη βεβαίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και τηρείται σε
ειδικό φάκελο στο αρχείο της Δ.Ο.Υ.
Για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις σε άλλο κράτος-μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαδικασία ολοκληρώνε-
ται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, χωρίς τη διαμεσολάβηση
Δ.Ο.Υ. Δεν απαιτείται, επίσης, προσέλευση σε Δ.Ο.Υ. για
την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών συναλλασσόμε-
νων με τα Τελωνεία, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να έχουν
Α.Φ.Μ., αλλά αριθμό EORI, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ΑΥΟ 5024905/3083/Α0019/30.06.2009. Ο κλειδάριθμος
αποστέλλεται στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, η οποία δηλώθηκε στην αίτηση εγγραφής.

Άρθρο 3
Παραλαβή από φυσικά πρόσωπα κλειδαρίθμου
εξ αποστάσεως
Για την παραλαβή του κλειδαρίθμου εξ αποστάσεως,
ελέγχεται η ταυτότητά του μέσω της «Διαδικτυακής Υπη-
ρεσίας Ελέγχου ΙΒΑΝ - ΑΦΜ», με τον πάροχο υπηρεσιών
πληρωμών που έχει υποδείξει στην αίτηση εγγραφής του
και, σε περίπτωση ταύτισης, ακολουθεί η διασταύρωση
των εξής:
Α) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ -
Ταυτότητας - Κινητού τηλεφώνου» με την εταιρία παρο-
χής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχει υποδείξει
ο φορολογούμενος.
Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία της αίτησης Α.Φ.Μ.,
τύπος και αριθμός ταυτότητας και αριθμός κινητού τηλε-
φώνου διασταυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω ασφαλούς
σύνδεσης με την εταιρία παροχής υπηρεσιών κινητής τη-
λεφωνίας που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος και μετά
τον απαιτούμενο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πλη-
ροφορία ότι ο ΑΦΜ ή ο ΑΔΤ ταυτότητας και ο αριθμός
κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή «δεν ταυτίζονται» με
αυτά που διαθέτει η συγκεκριμένη εταιρία στο Μητρώο
πελατών της. Προς τον σκοπό αυτό, θεσπίζεται με την
παρούσα έννομη, υποχρέωση των εταιρειών κινητής τη-
λεφωνίας να προβαίνουν στην αναγκαία επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους.
ή
Β) Μέσω της «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ -
Κινητού τηλεφώνου», με τον πάροχο υπηρεσιών πληρω-
μών που έχει υποδείξει ο φορολογούμενος.
Στην περίπτωση αυτή, διασταυρώνονται μέσω δια-
λειτουργικότητας τα στοιχεία της αίτησης (ο Α.Φ.Μ. και
ο αριθμός κινητού τηλεφώνου) με αυτά που διαθέτουν
οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών. Μετά τον απαιτούμε-
νο αυτόματο έλεγχο, επιστρέφεται η πληροφορία ότι ο
ΑΦΜ και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου «ταυτίζονται» ή
«δεν ταυτίζονται» με αυτά που διαθέτει ο πάροχος υπη-
ρεσιών πληρωμών.
Για την ανάγκη υλοποίησης των ελέγχων δημιουρ-
γούνται από την ΑΑΔΕ οι ακόλουθες εφαρμογές δια-
λειτουργικότητας: i) «Διαδικτυακής Υπηρεσίας Ελέγχου
ΑΦΜ - Ταυτότητας - Κινητού τηλεφώνου», στην οποία
έχουν πρόσβαση οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και ii) «Διαδικτυακής
Υπηρεσίας Ελέγχου ΑΦΜ - Κινητού τηλεφώνου», στην
οποία έχουν πρόσβαση οι πάροχοι υπηρεσιών πληρω-
μών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και οι πά-
ροχοι υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιούν τα στοιχεία
που τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ, απο-
κλειστικά και μόνο για την υλοποίηση της διαδικασίας
επαλήθευσης των στοιχείων των φορολογουμένων/υπο-
ψηφίων χρηστών, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγράφουν τα
διαβιβασθέντα δεδομένα από τα αρχεία τους.
Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της κατοχής του συγκε-
κριμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου από τον φο-
ρολογούμενο κατά τα προαναφερόμενα, το σύστημα
TAXISnet αποστέλλει αυτόματα:
με ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που συμπληρώθη-
κε από τον υποψήφιο στην αίτηση εγγραφής, το πρώτο
μέρος του κλειδαρίθμου και μέσω sms, το δεύτερο μέρος
του κλειδαρίθμου
Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης των απαιτούμενων
στοιχείων για την εξ' αποστάσεως εγγραφή του φορο-
λογούμενου, ο φορολογούμενος ακολουθεί την εναλλα-
κτική διαδικασία για την αυτοπρόσωπη παραλαβή του
κλειδαρίθμου στη Δ.Ο.Υ.

Άρθρο 4
Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account)
Ο λογαριασμός του φορολογούμενου (χρήστη του
TAXISnet) ενεργοποιείται ηλεκτρονικά, με τη χρήση
τριών (3) κωδικών: του ονόματος χρήστη (username)
και του κωδικού πρόσβασης (password) που συμπλή-
ρωσε ο φορολογούμενος κατά την υποβολή της αίτησης
εγγραφής του καθώς και του κλειδαρίθμου, τον οποίο
παρέλαβε είτε αυτοπροσώπως στη Δ.Ο.Υ. είτε μέσω sms
και e-mail, κατά τα προαναφερόμενα.
Κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης, το σύστημα
TAXISnet ζητά από τον χρήστη να αλλάξει τον αρχικό του
κωδικό πρόσβασης (password), για λόγους ασφάλειας.

Άρθρο 5
Διαδικασία επανεγγραφής
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος απωλέσει τον
κωδικό πρόσβασης, η ανάκτησή του γίνεται με τη χρήση
του κλειδαρίθμου. Σε περίπτωση που έχει απωλέσει και
τον κλειδάριθμο, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση εγγρα-
φής και ακολουθείται η ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις.
1. Oι ρυθμίσεις της παρούσας δεν επηρεάζουν τους
υφιστάμενους χρήστες του TAXISnet.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται για
όλες τις αιτήσεις εγγραφής νέων χρηστών του TAXISnet
και για τις αιτήσεις επανεγγραφής που υποβάλλονται
εφεξής.
3. Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας, αιτήσεις, οι φορολογούμενοι δύνανται είτε να
παραλάβουν αυτοπροσώπως τον κλειδάριθμο από τη
Δ.Ο.Υ, είτε να υποβάλουν νέα αίτηση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα, για την απόδοση του κλειδα-
ρίθμου εξ αποστάσεως.
4. Η ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β'/9.12.2010) εφαρμό-
ζεται συμπληρωματικά, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται
ειδικά στην παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved