ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις στα νοσοκομεία

 

Αθήνα 2.9.2010, 17:09

Από τους εγγεγραμμένους στους λεγόμενους "κυλιόμενους" πίνακες του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 7Κ/2009, αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους, που θα κληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να ενταχθούν στους παραπάνω πίνακες, θα καλυφθούν οι περίπου 800 θέσεις τακτικού προσωπικού στα νοσοκομεία, για τις οποίες όμως το υπουργείο Υγείας δεν έχει ενημερώσει ακόμα το ΑΣΕΠ. 

Πρόσθετα δικαιολογητικά θα μπορούν να υποβάλλουν και οι ενδιαφερόμενοι της προκήρυξης 7Κ/2009 που στο μεταξύ απέκτησαν κάποιο επιπλέον προσόν, μετά από σχετική πρόσκληση που θα ανακοινώσει το ΑΣΕΠ.

Κλάδοι - ειδικότητες
Όπως είναι γνωστό, ο παραπάνω τρόπος πρόσληψης, που θα εφαρμόζεται στο εξής στην συντριπτική πλειονότητα των προσλήψεων στα νοσοκομεία, καθιερώθηκε με τον ν. 3868/2010 (κατεβάστε τον) του υπουργείου Υγείας για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και ειδικότερα με το άρθρο 7.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο, στους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ εντάσσονται οι παρακάτω κλάδοι - ειδικότητες νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, ωστόσο στο ΑΣΕΠ παρέχεται η δυνατότητα να εντάξει και άλλους, με απόφαση της ολομελείας του: ΠΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΤΕ Μαιευτικής, ΔΕ Νοσηλευτικής, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Παρασκευαστών, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Χειριστών - Εμφανιστών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων, Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Κοινωνικών Λειτουργών, Φυσιοθεραπευτών, Βρεφονηπιοκόμων, Εργοθεραπευτών, Κοινωνικών Επιμελητών και Λογοθεραπευτών των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας (ΦΠΥΥΚΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ).

Προκήρυξη
Το παραπάνω άρθρο προβλέπει ότι το ΑΣΕΠ κάθε Οκτώβριο θα εκδίδει προκήρυξη για ένταξη των ενδιαφερομένων στον ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης, που θα ισχύει για ένα χρόνο. Η προκήρυξη, η οποία θα αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα περιλαμβάνει:
α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα,
β) τα κριτήρια κατάταξης,
γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων,
δ) τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων,
ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (28 Α΄).
Επίσης, θα ορίζει τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, καθώς και τον τρόπο και ο χρόνο υποβολής τους.

Ακολούθως το ΑΣΕΠ θα επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων και θα καταρτίζει τον προσωρινό ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού. Η κατάταξη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (σειρά προτεραιότητας).

Στον πίνακα θα καταχωρίζονται ανά υποψήφιο απαραιτήτως η κατηγορία των προσόντων του (κύρια ή επικουρικά), καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια και οι ιδιότητες. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού καθώς και των κριτηρίων και ιδιοτήτων του υποψηφίου, θα είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη για την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης.

Ο προσωρινός πίνακας θα δημοσιοποιείται με καταχώρισή του στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ και θα αναρτάται στα κτίρια του ΑΣΕΠ (Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Όσοι λαμβάνουν μέρος στην παραπάνω διαδικασία θα μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα, σύμφωνα με όσα θα αναγράφονται στην προκήρυξη.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το ΑΣΕΠ θα καταρτίζει και θα κυρώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρεί στο διαδικτυακό του τόπο και τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄). Ο οριστικός πίνακας θα ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όσοι έχουν ενταχθεί στο δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης θα περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και στους επόμενους Ετήσιους Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης, στην προκήρυξη για την κατάρτιση των οποίων λαμβάνουν μέρος και νέοι υποψήφιοι. Σε περίπτωση μεταβολής των προσόντων ή και ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.

Τρεις προκηρύξεις
Το ΑΣΕΠ θα μπορεί να εκδίδει έως τρεις φορές το χρόνο "προκήρυξη πλήρωσης θέσεων", η οποία θα καταχωρείται στο διαδικτυακό τόπο του και θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και β) το χρόνο και τον τρόπο υποβολής δήλωσης προτιμήσεων από τους ενταγμένους στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψήφιοι θα υποβάλλουν τις δηλώσεις προτιμήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης. Ο πίνακας διοριστέων θα καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτιμήσεων τους και περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ουδείς υποψήφιος θα εγγράφεται στον πίνακα διοριστέων χωρίς προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών του και έκδοση απόφασης από το ΑΣΕΠ. Ο πίνακας διοριστέων θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εάν οι διοριστέοι της παραπάνω διαδικασίας παραιτηθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψής τους ή δεν αποδεχθούν το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές, δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχουν για μια τριετία σε προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψήφιος που θα έχει επιλεγεί προς διορισμό δεν θα μπορεί να επιλεγεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

Μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Υγείας, θα ορίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και την εφαρμογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού, ο ετήσιος κυλιόμενος πίνακας κατάταξης δεν θα εφαρμόζεται. Θα εκδίδεται, δηλαδή, νέα, ανεξάρτητη προκήρυξη.

Η πρώτη εφαρμογή
Για την πρώτη εφαρμογή του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ο χρόνος δημοσίευσης της προκήρυξης τον Οκτώβριο δεν θα είναι δεσμευτικός. Στον πρώτο ετήσιο κυλιόμενο πίνακα κατάταξης υποψηφίων εντάσσονται αυτοδικαίως όσοι είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 7Κ/2009 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 459). Αν έχουν μεταβληθεί τα προσόντα ή και οι ιδιότητες τους, βάσει των οποίων κατετάγησαν στους πίνακες της Προκήρυξης 7Κ/2009, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη κατάρτισης του πρώτου Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά. Τυχόν εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης βάσει του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (28 Α΄), όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Διεύρυνση
Οι "κυλιόμενοι" πίνακες -ένα είδος επετηρίδας θα μπορούσε να πει κανείς-, εφαρμόζονται από το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις των νοσοκομείων εδώ και περίπου τρία χρόνια, περιστασιακά και για περιορισμένες θέσεις και ειδικότητες. Με την καθιέρωσή τους και την διεύρυνσή τους, με την ένταξη σε αυτούς περισσοτέρων κλάδων - ειδικοτήτων των νοσοκομείων, το ΑΣΕΠ κάνει ένα βήμα προς τον τελικό στόχο του, που είναι η εφαρμογή τους και στις άλλες προσλήψεις, τουλάχιστον για τους βασικούς κλάδους - ειδικότητες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved