ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Υποχρεωτική η παράταση συμβάσεων εποχικού προσωπικού

Αθήνα 14.3.2017, 10:56

Με εγκύκλιό του προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις του Κράτους ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης καταστά σαφές ότι η παράταση συμβάσεων κατηγοριών εποχικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική, όπως προβλέπει το άρθρο 16 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ:
Ταχ. ∆/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 101.83, Αθήνα
 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2017
 Αριθ. Πρωτ. 4364
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις
του Κράτους
Έδρες τους
Πληροφορίες: Ν. Στρατίκη
Τηλέφωνο: 213.13.64.339
Fax: 213.13.64.383
ΘΕΜΑ: Αυτοδίκαιη παράταση συµβάσεων προσωπικού καθαριότητας
Όπως είναι γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016)
παρατάθηκαν αυτοδίκαια έως 31-12-2017 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις και όσες ατοµικές
συµβάσεις είχαν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου
µε αντικείµενο την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών,
των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των ΟΤΑ, όπως επίσης για κάθε υπηρεσίες των ΟΤΑ αρµόδιες για
την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των
ΟΤΑ, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
Σύµφωνα µε την αριθ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2./9/51/οικ. 27778/27-10-2016 (Α∆Α:7ΛΗΞ465ΦΘΕ-Ε6Π)
στο πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης περιλαµβάνονται όλες οι ενεργές ατοµικές συµβάσεις
και όσες έχουν λήξει µέχρι και ενενήντα (90) ηµέρες πριν την έναρξη ισχύος του νόµου, δηλαδή
όσες έχουν λήξει µετά την 21η
-7-2016.
Η παράταση των εν λόγω συµβάσεων διενεργείται µε την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης του αρµοδίου για την πρόσληψη οργάνου και δεν απαιτείται απόφαση κάποιου
άλλου συλλογικού οργάνου π.χ. ∆ηµοτικού ή ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Εξάλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2256/17 (ΦΕΚ 24/Α/2017) παρέχεται η
δυνατότητα σε περίπτωση µη επαρκούς προϋπολογισµού για την καταβολή δαπανών µισθοδοσίας
αποκλειστικά από ανταποδοτικά τέλη, η πληρωµή τους να συντελείται και από µη ανταποδοτικά
έσοδα.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα αρµόδια όργανα των οικείων φορέων, τα οποία έχουν
πλήρη γνώση των πραγµατικών δεδοµένων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνα να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες για την αυτοδίκαιη παράταση των εν λόγω συµβάσεων.
Συνεπώς, δεν καταλείπεται διακριτική ευχέρεια για την εφαρµογή της διάταξης η
οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Η υποχρεωτικότητα
της εφαρµογής της εν λόγω διάταξης συνιστά δέσµια αρµοδιότητα για τα οικεία 
όργανα, 
τα οποία πρέπει να προασπίσουν τη δηµόσια υγεία και να εφαρµόσουν τις
διατάξεις του νόµου ως έχουν και υποχρέωση.
Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία µας έχουν περιέλθει ερωτήµατα,
προφορικά και γραπτά, σχετικά µε την άρνηση εφαρµογής της διάταξης του ά. 16 του ν.
4429/2016, εκ µέρους ΟΤΑ, που προβαίνουν είτε επιλεκτικά σε µερική παράταση των οικείων
συµβάσεων είτε στη λήψη απόφασης περί µη παράτασης των συµβάσεων του συνόλου του
απασχολούµενου στην καθαριότητα προσωπικού που έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις, παρακαλούµε
όπως µεριµνήσετε για τυχόν απαραίτητες νόµιµες ενέργειες στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων σας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 225 επ. και 233 επ. του ν.
3852/2010.

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
∆/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου

Ο Υπουργός
Παναγιώτης Σκουρλέτης 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved