ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με το σύστημα ΔΕΚΟ θα προσλαμβάνουν ΕΥΔΑΠ και ΟΔΙΕ (26/6/07)


Aθήνα 16.6.2007, 13:06
Με το σύστημα ΔΕΚΟ και για δοκιμαστικό στάδιο επτά μηνών θα προσλαμβάνουν στο εξής το τακτικό προσωπικό τους ΕΥΔΑΠ και ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος).

Ουσιαστικά πρόκειται για προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ, καθώς στο τελευταίο δεν παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου. Μάλιστα η σχετική διαδικασία επιλογής θα περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Πάντως, οι προκηρύξεις θα δημοσιεύονται στο τεύχος ΑΣΕΠ της εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
 
Ειδικότερα, η πρόσληψη θα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, η οποία εκδίδεται από την ανωτέρω επιχείρηση και με την οποία καθορίζονται:
• Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί ,
• Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),
• Τα κριτήρια πρόσληψης,
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται,
• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους,
• Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.

Τα οριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην προκήρυξη αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η προκήρυξη αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των δέκα ημερών η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα της επιχείρησης καθώς και στο κατάστημα του δήμου, όπου αυτή εδρεύει και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄). Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης συγκροτούνται μία ή περισσότερες τουλάχιστον Τριμελείς Επιτροπές για την κατάρτιση πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους καθώς και προσωρινού πίνακα προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνον για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην επιχείρηση. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση του για περαιτέρω έλεγχο. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει την νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο τεύχος σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2, περίπτωση ιε΄ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006)

Πίνακες
Το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με την επιχείρηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο προσλαμβανόμενος.

Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του για την καταλληλότητα και την επάρκεια του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ο χρόνος δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved