ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι "κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων" του ΑΣΕΠ (7/12/07)


Αθήνα 7.12.2007, 9:45
Επειδή πολλοί επιλαχόντες παλαιότερων διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού στα νοσοκομεία μέσω ΑΣΕΠ μας ζητούν να εξηγήσουμε τι ακριβώς γίνεται με τους λεγόμενους "κυλιόμενους πίνακες επιλαχόντων", από τους οποίους για πρώτη φορά θα γίνουν μαζικοί διορισμοί στα νοσοκομεία, και τι επιπτώσεις θα έχουν αν δεν αποδεχθούν τον διορισμό τους, επισημαίνουμε τα εξής:

* Όσοι κληθούν από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν θέση και δεν αποδεχθούν το διορισμό τους δεν έχουν καμιά απολύτως επίπτωση και φυσικά κώλυμα συμμετοχής σε νέες διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ.

* Αντίθετα, όσοι αποδεχθούν το διορισμό τους δεν μπορούν για πέντε χρόνια να λάβουν μέρος σε νέες διαδικασίες πρόσληψης του ν. 2190/94 σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας. Συγκεκριμένα, η παράγραφος 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 (συμπληρωματική στο ν. 2190/94) αναφέρει ότι: Τακτικοί υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµίδας, που διορίστηκαν µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου (2190/94), δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1, µε τις διατάξεις του ίδιου νόµου, πριν παρέλθει πενταετία από την ηµεροµηνία διορισµού τους. 

_____________________

ΕΞΕΛΙΞΗ:
Αθήνα 10.12.2007
Νέα ερμηνεία στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 του ν. 2839/2000 έδωσε τις τελευταίες ημέρες το ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με αυτή, δεν έχουν κώλυμα συμμετοχής σε νέες διαδικασίες πρόσληψης όσοι διορίζονται σε Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας με σύμβαση αορίστου χρόνου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι επιλαχόντες των "κυλιόμενων πινάκων" που προσλαμβάνονται στα νοσοκομεία.  

_____________________

* Όσοι καλούνται από το ΑΣΕΠ να καταλάβουν θέση οφείλουν να δηλώσουν µε γραπτή δήλωσή τους, μέσα σε προθεσµία δέκα ηµερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του ΑΣΕΠ, αν αποδέχονται τη νέα θέση ή αν προτιµούν να καλύψουν τις θέσεις, εάν και όταν κληθούν, των αρχικών τους προτιµήσεων αν υπάρξει περίπτωση αναπλήρωσης. Η δήλωση κατατίθεται στο ΑΣΕΠ ή αποστέλλεται σε αυτό µε συστηµένη επιστολή. Αν δεν αποστείλουν τέτοια δήλωση το ΑΣΕΠ συμπεραίνει ότι δεν αποδέχονται τη θέση και προχωρεί στην κάλυψή της με άλλον επιλαχόντα.

* Το ΑΣΕΠ ισχυρίζεται ότι δεν είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των "κυλιόμενων πινάκων επιλαχόντων" γιατί αυτοί μεταβάλλονται σε καθημερινή βάση. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να προβλέπεται στοιχειώδης έστω διαφάνεια και σε αυτές τις προσλήψεις, ιδιαίτερα όταν αφορούν μεγάλο αριθμό θέσεων, όπως τώρα στα νοσοκομεία.

Νομοθεσία
Οι "κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων" καθιερώθηκαν με το άρθρο 3 του ν. 3320/23.02.2005 (ΦΕΚ Α΄ 48/2005) που προβλέπει ότι:

1. Για ορισµένους κλάδους – ειδικότητες, για τους οποίους υπάρχει κατ’ έτος σηµαντικός αριθµός προκηρυχθησόµενων θέσεων ή καλύπτουν συχνά επείγουσες ανάγκες, δηµιουργείται, µε απόφαση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ «Κυλιόµενος Πίνακας Επιλαχόντων». Στον πίνακα αυτόν εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας, χωρίς τη λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων µε σειρά προτεραιότητας και σε αριθµό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου – ειδικότητας. Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων επικυρώνεται από το ΑΣΕΠ και χρησιµεύει για την άµεση πλήρωση νέων θέσεων όµοιων κλάδων – ειδικοτήτων, µε αυτούς των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, ύστερα από αίτηµα κάλυψης θέσεων του οικείου φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα προκήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους µε απόφαση του ΑΣΕΠ.

2. Η ελάσσων σύνθεση της Ολοµέλειας του ΑΣΕΠ αποφασίζει αν το αίτηµα του φορέα για πλήρωση θέσεων στους κλάδους – ειδικότητες για τους οποίους υπάρχουν κυλιόµενοι πίνακες επιλαχόντων, θα γίνεται αµέσως από τους πίνακες αυτούς ή θα πρέπει οι θέσεις να περιληφθούν σε επόµενες νέες προκηρύξεις.

3. Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων συµπληρώνεται µε νέους επιλαχόντες, κάθε φορά που επικυρώνεται νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας του ΑΣΕΠ, στον οποίο περιλαµβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων – ειδικοτήτων. Οι επιλαχόντες του κυλιόµενου πίνακα, µετά παρέλευση 9 µηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγράφονται. Οι επιλαχόντες που περιλαµβάνονται σε κυλιόµενο πίνακα επανακατατάσσονται κατά νέα φθίνουσα σειρά βαθµολογίας στον πίνακα αυτόν κάθε φορά µετά τη διαγραφή παλαιών ή την ένταξη νέων επιλαχόντων. Ο κυλιόµενος πίνακας επιλαχόντων λειτουργεί ανεξάρτητα από τους πίνακες που χρησιµοποιούνται στις περιπτώσεις αναπλήρωσης.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα "κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων" χρησιμοποιούνται από το ΑΣΕΠ στις προσλήψεις νοσηλευτικού - παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και πληροφορικής του δημόσιου τομέα, που γίνονται με τη διαδικασία της σειράς προτεραιότητας (άρθρο 18 του ν. 2190/94).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved