ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Εκτός ΑΣΕΠ ΕΛΤΑ και θυγατρικές. Θα προσλαμβάνουν με το σύστημα ΔΕΚΟ (21/2/08)


Αθήνα 21.2.2008, 15:25
Εκτός ΑΣΕΠ τίθενται οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού των ΕΛΤΑ Α.Ε. και των θυγατρικών εταιρειών του "Ταχυμεταφορές Α.Ε." και "ΚΕΚ ΕΛΤΑ Α.Ε.", με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων που ήδη τέθηκε σε ισχύ.

Οι προσλήψεις στις παραπάνω εταιρείες θα γίνονται στο εξής με το σύστημα ΔΕΚΟ, που ως γνωστόν δεν επιτρέπει στο ΑΣΕΠ να έχει πλήρη έλεγχο των διαδικασιών, ενώ το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται θα διανύει δοκιμαστικό στάδιο εργασίας, διάρκειας έως επτά μήνες. 

Σύμφωνα με την απόφαση (αρ. 7252/301/ΦΕΚ Β' αρ.240/2008), η πρόσληψη θα γίνεται ύστερα από προκήρυξη που θα εκδίδεται από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και με την οποία καθορίζονται:
α) Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή και επικουρικά).
γ) Τα κριτήρια πρόσληψης.
δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην
οποία υποβάλλονται.
ε) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους.
στ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασης αυτής.

Τα οριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην προκήρυξη αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η προκήρυξη θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, το οποίο θα την εγκρίνει ή θα την τροποποιεί μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες,  διαφορετικά θα θεωρείται ότι αυτό συμφωνεί. Ακολούθως η προκήρυξη θα αναρτάται στο κατάστημα της επιχείρησης καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης. Ολόκληρη η προκήρυξη θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που θα συγκροτείται από το Δ.Σ. της επιχείρησης, θα καταρτίζει πίνακα αποκλειομένων για τυπικούς λόγους καθώς και προσωρινό πίνακα προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών θα ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην επιχείρηση. Η Επιτροπή θα εξετάζει τις ενστάσεις και θα καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο θα αποστέλλει στο ΑΣΕΠ εντός δέκα ημερών από την κατάρτισή του για περαιτέρω έλεγχο. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, θα τον επικυρώνει και θα τον επιστρέφει στην επιχείρηση. Ακολούθως ο πίνακας προσληπτέων θα αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 2, περίπτωση ιε του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006).

Το προσωπικό που θα ροσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων θα συνάπτει με την επιχείρηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου θα συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκειά του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης θα λαμβάνει υπόψη το φύλλο αξιολόγησης και θα εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, θα ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης θα συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τη σχέση εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα. Ο χρόνος της δοκιμαστικής περιόδου θα αναγνωρίζεται για κάθε συνέπεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved