ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με σύστημα ΔΕΚΟ οι προσλήψεις και σε ΜΟΔ, Ψηφιακές Ενισχύσεις (23/4/08)


Αθήνα 23.4.2008, 20:12
Με το σύστημα ΔΕΚΟ, που ως γνωστόν δεν επιτρέπει στο ΑΣΕΠ τον πλήρη έλεγχο, θα προσλαμβάνουν στο εξής το πάσης φύσεως προσωπικό του οι δημόσιες επιχειρήσεις "Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ" και "Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ".

Το προσωπικό θα προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά μηνών. Η πρόσληψη θα γίνεται ύστερα από προκήρυξη, η οποία θα εκδίδεται από τις παραπάνω δημόσιες επιχειρήσεις και με την οποία καθορίζονται:
• Ο αριθμός ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί,
• Τα απαιτούμενα κατά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά),
• Τα κριτήρια πρόσληψης,
• Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται,
• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους,
• Το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος υποβολής της, ο χρόνος άσκησης της και το όργανο εξέτασης της.

Τα οριζόμενα στην προκήρυξη προσόντα πρέπει να συντρέχουν το αργότερο κατά την ημέρα λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Στην προκήρυξη θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου. Η προκήρυξη θα αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ το οποίο θα εγκρίνει ή θα τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των δέκα ημερών, η προκήρυξη δημοσιεύεται στο τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 9 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/28.6.2006) και αναρτάται στο κατάστημα της επιχείρησης καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης.

Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ. της επιχείρησης, καταρτίζει πίνακα αποκλειόμενων για τυπικούς λόγους καθώς και προσωρινό πίνακα προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα ημερών από την ανάρτησή τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην επιχείρηση. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο ΑΣΕΠ εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση του για περαιτέρω έλεγχο. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται βάσει των πινάκων προσληπτέων συνάπτει με τη δημόσια επιχείρηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά μηνών. Η χρονική διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης που υπογράφει ο νεοπροσλαμβανόμενος. Ένα μήνα πριν τη λήξη του χρόνου της δοκιμαστικής περιόδου συντάσσεται φύλλο αξιολόγησης του υπαλλήλου από δύο προϊσταμένους του, για την καταλληλότητα και την επάρκεια του να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του για τα οποία προσλήφθηκε. Το Διοικητικό Συμβούλιο της δημόσιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο αξιολόγησης, εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση για τη σύναψη ή μη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η απόφαση αυτή, θετική ή αρνητική, ελέγχεται από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο από το ΑΣΕΠ και εφόσον τούτο αποφανθεί θετικά, το αρμόδιο όργανο της δημόσιας επιχείρησης συνάπτει με τον προσλαμβανόμενο σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved