ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οδηγίες ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό της πληροφορικής


Αθήνα 9.5.2005
Οδηγίες προς τους υποψηφίους του κλάδου της πληροφορικής του διαγωνισμού της 14ης Μαΐου 2005 εξέδωσε πριν λίγο το ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι εξετάσεις θα γίνουν με βάση το πρόγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί και αναρτηθεί στις προθήκες ανακοινώσεων όλων των Νομαρχιών και Επαρχείων της Χώρας και στο οποίο αναφέρονται οι πόλεις και τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι.

Η εξέταση των μαθημάτων θα γίνει σε δύο θεματικές ενότητες ανά κλάδο: η πρώτη το πρωί, που θα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο και η δεύτερη το απόγευμα, που θα καλύπτει τη διδακτική μεθοδολογία και τα παιδαγωγικά.

Η διάρκεια της εξέτασης κάθε θεματικής ενότητας αναγράφεται στο πρόγραμμα και αρχίζει από τη διανομή των θεμάτων στους υποψήφιους. Τα θέματα για την εξέταση του κάθε μαθήματος μαζί με τις επεξηγήσεις θα διανεμηθούν γραπτά στους υποψήφιους από τους επιτηρητές με την έναρξη της εξέτασης. Λόγω του αναγκαίου χρόνου για την τηλεμετάδοση και αναπαραγωγή των θεμάτων, θα υπάρξει ένα διάστημα αναμονής από την έναρξη της εξέτασης, που αναγράφεται στο πρόγραμμα, μέχρι και το χρόνο που θα δοθούν τα θέματα, από τον οποίο πάντως μετράται η διάρκεια της εξέτασης. Στους υποψήφιους, θα δοθεί πλήρως, ο προβλεπόμενος για την εξέταση χρόνος των τεσσάρων ωρών, ανεξάρτητα από την ώρα που θα διανεμηθούν τα θέματα. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος ο διαγωνιζόμενος έχει την ευχέρεια, εφόσον στην εξέταση περιλαμβάνονται δύο ή περισσότερα μαθήματα, να διαθέσει για κάθε μάθημα όση ώρα κρίνει απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβεί το σύνολο της ώρας που ορίζεται στο πρόγραμμα.

Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνει το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη της εξέτασης της κάθε θεματικής ενότητας, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να βρίσκονται εντός της αίθουσας που θα διαγωνισθούν τριάντα λεπτά πριν από την έναρξη της εξέτασης. Για τη διαπίστωση της ταυτότητάς τους πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, εφόσον τούτο φέρει επικυρωμένη φωτογραφία (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδηγήσεως). Εάν δεν διαπιστώνεται η ταυτότητα του υποψηφίου, δεν θα επιτραπεί η είσοδός του στην αίθουσα.

Οι υποψήφιοι ανάλογα με το επώνυμό τους, τον κλάδο και τον τόπο εξέτασης που είχαν δηλώσει, πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί. Με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους και σύμφωνα με τους καταλόγους που θα βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα θα γίνει και η κατανομή τους στις αίθουσες.

Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του δύο στυλό διαρκείας (μπλέ ή μαύρο) και μία γομολάστιχα, εάν το επιθυμεί. Δεν επιτρέπεται όμως η χρήση διορθωτικού (blanco), η χρήση οιασδήποτε υπολογιστικής μηχανής, βιβλία, σημειώσεις γραπτές ή άλλου είδους βοηθήματα, καθώς και κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Επιτρέπεται να να έχουν μαζί τους ένα θερμός με νερό ή αναψυκτικό.

Οι επιτηρητές της αίθουσας επικολλούν στα οικεία πλαίσια των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ειδικές αυτοκόλλητες ετικέτες (barcodes), με τα ατομικά στοιχεία των υποψηφίων, τα οποία, πρέπει να ελεγχθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι στη συνέχεια υπογράφουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την κάθε ετικέτα. Η υπογραφή δεν θα πρέπει να βγει έξω από το οικείο πλαίσιο και φυσικά δεν πρέπει να αλλοιώσει τις ετικέτες (barcodes), οι οποίες, κατά την παράδοση των τετραδίων ή απαντητικών φύλλων θα καλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα από τους επιτηρητές.

Η έξοδος δεν επιτρέπεται στους υποψήφιους αν δεν έχει περάσει μία ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

Μετά τη λήξη της διάρκειας των εξετάσεων, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν το τετράδιο ή το απαντητικό φύλλο μαζί με όλο το άλλο γραπτό υλικό που τους έχει δοθεί (θέματα, οδηγίες κλπ), πριν την έξοδό τους από την αίθουσα.

Οι επιτηρητές κατά την παράδοση των τετραδίων ή των απαντητικών φύλλων ελέγχουν τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου, τα οποία καλύπτονται με μαύρο αδιαφανές αυτοκόλλητο κάλυμμα, παρουσία του και υπογράφουν στην τελευταία σελίδα των απαντήσεων του τετραδίου ή στις αντίστοιχες θέσεις του απαντητικού φύλλου. Επιπλέον, καταστρέφουν το βοηθητικό μέρος του απαντητικού φύλλου, καθώς και το υπόλοιπο γραπτό βοηθητικό υλικό (θέματα, οδηγίες, πρόχειρο).

Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, που μετριέται από τη διανομή των θεμάτων, οι διαγωνιζόμενοι που έχουν παραμείνει στην αίθουσα εγείρονται και οι επιτηρητές μαζεύουν τα τετράδιά τους, ανεξάρτητα αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι τις απαντήσεις τους. Μετά την παράδοση των τετραδίων, οι υποψήφιοι πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το τετράδιο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στο τετράδιο σημεία αναγνωρίσεως ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες των υπευθύνων της αίθουσας ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από το διαγωνισμό, αφού προηγουμένως κληθούν προφορικώς σε άμεση ακρόαση. Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται.

Οι υποψήφιοι με δυσχέρεια πρόσβασης
Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προκήρυξη 1Π/2005 – ΦΕΚ 6/8-2-2005) και έχουν δυσχέρεια πρόσβασης στα εξεταστικά κέντρα λόγω κινητικών προβλημάτων, μπορούν να προσέλθουν κατ’ επιλογήν τους είτε στο 5ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σμύρνης – Αγνώστων Μαρτύρων 1, Νέα Σμύρνη, είτε στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού – Δαβάκη 18 & 25ης Μαρτίου 65, Θεσσαλονίκη, στα οποία θα υπάρχουν οι κατάλληλες «ράμπες», αφού προηγουμένως έλθουν σε επικοινωνία με το ΑΣΕΠ στο τηλ. 210-8706.409.

Επίσης, οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 Πληροφορικής, που εμπίπτουν στις ειδικές διατάξεις που αφορούν τα άτομα με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.1/οικ.10344, Φ.Ε.Κ. 594,21.5.2001, τ. Β’) και των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την Ειδική Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, θα διαγωνισθούν στο 1ο ΤΕΕ Αθηνών, Αχιλλέως 37 και Μυλλέρου (είσοδος από πεζόδρομο Γιατράκου), τηλ. 210-5221158, ανεξαρτήτως της Νομαρχίας για την οποία δήλωσαν προτίμηση εξέτασης.

Πληροφορίες
Οι οδηγίες του ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό στάλθηκαν για ανάρτηση σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, καθώς και εξεταστικά κέντρα. Επίσης, αναρτήθηκαν στο Κεντρικό Κατάστημά του στην Αθήνα και στο Παράρτημα της Θεσσαλονίκης και έχουν καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του
www.asep.gr.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved