ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς γίνονται οι προσλήψεις προσωρινών εκπαιδευτικών στα ειδικά και άλλα σχολεία (19/8)


Αθήνα 19.8.2005
Τους όρους και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων προσλαμβάνεται το προσωρινό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης, καθορίζουν δύο αποφάσεις που εξέδωσε πρόσφατα το υπουργείο Παιδείας και δημοσιεύει η Proslipsis.

Η πρώτη απόφαση ρυθμίζει θέματα πρόσληψης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑ και τα ΚΔΑΥ, ενώ η
δεύτερη ρυθμίζει ανάλογα θέματα των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, των Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και της Κατ’ οίκον Διδασκαλίας.

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων είναι το ακόλουθο:


1η απόφαση
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ.

Άρθρο 1
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των Σχολικών Μονάδων Eιδικής Aγωγής, που δεν καλύπτονται με διορισμό, μετάθεση ή απόσπαση μονίμων, ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Η πρόσληψή τους γίνεται από τους πίνακες Α και Β που συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, και περιλαμβάνουν:
Α΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
Υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και είναι άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία.
Β΄ ΠΙΝΑΚΑΣ
Υποψήφιους που έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό στην αντίστοιχη ειδικότητα και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του πίνακα Α.

Άρθρο 2
ΙΙ. Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο
1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική
2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Πτυχίο Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας
3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του λόγου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη Θεραπεία του Λόγου και αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Επαγγελματικής ισοτιμίας τίτλων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με τις οδηγία 89/48 της ΕΟΚ. (π.δ. 165/2000)
4. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
Πτυχίο Θεραπευτών του Λόγου ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΙΤΕ
5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Νηπιοβρεφοκομίας ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπ/σης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής
8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ιδρύματος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
9. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ:
α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών
β) στην κινητικότητα των τυφλών, τον προσανατολισμό & τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών
γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών.
Πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και εξειδίκευση αντίστοιχα. α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, β) στην κινητικότητα των τυφλών, γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών.
Η εξειδίκευση προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση στις ειδικότητες αυτές και επαγγελματική εμπειρία τριών τουλάχιστον ετών.
ΕΙΔΙΚΑ για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ25, Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΤΕΙ απαιτείται και πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ ή πτυχίο Τμήματος Ειδικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπίσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.
Στους κλάδους αυτούς μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται του πίνακα.
10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πτυχίο Τμήματος Προσχολικής Αγωγής για παιδιά με ειδικές ανάγκες ή τμήματος κοινωνικών φροντιστών ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή του αντίστοιχου Τμήματος ειδίκευσης Επιμελητών Κοινωνικής Πρόνοιας ή Νηπιοβρεφοκόμων των πρώην Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων & Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ο βαθμός διπλώματος των ΙΕΚ αναγράφεται στη βεβαίωση του ΟΕΕΚ.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης- προθεσμία –Υποβλητέα δικαιολογητικά
1. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι των ειδικοτήτων που προβλέπονται για τη στελέχωση των ΣΜΕΑ ή ΚΔΑΥ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑ υποβάλλουν αίτηση, εντός του πρώτου Δεκαπενθήμερου του Ιουλίου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν.
2. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986.
Η ανακρίβεια των στοιχείων επισύρει τη διαγραφή από τους πίνακες ή την απόλυση , αν έχει προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.
Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα κάθε υποψηφίου.
Με την αίτηση πρόσληψης η οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 συνυποβάλλονται:
α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τους Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.
β) Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και βεβαίωση για ισοτιμία και αντιστοιχία ή επαγγελματική ισοτιμία για τίτλους της αλλοδαπής, που ορίζονται στο άρθρο 2 ότι έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού σε ΣΜΕΑ.
Στο βασικό τίτλο σπουδών της ειδικότητας αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης πτυχίου και ο βαθμός.
γ) Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί.
δ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία και ΚΔΑΥ μιας ή περισσοτέρων διευθύνσεων εκπαίδευσης που ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση.
ε) Ότι δε διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο δημόσιο.
στ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών υποβάλλουν πιστοποιητικό από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή από το οποίο θα προκύπτει η κατηγορία και το ποσοστό της αναπηρίας.
3. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
4. Με την ίδια αίτηση αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι θα προσκομίσουν και πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Επιτροπή, Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, σε χρονικό διάστημα μηνός από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα.
Οι κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν πιστοποιητικό υγείας.

Άρθρο 4
Κατάρτιση πινάκων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στον έλεγχο των αιτήσεων και στη σύνταξη των πινάκων Α και Β. κατά ειδικότητα. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων γίνεται με τα παρακάτω μοριοδοτούμενα κριτήρια:
Για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
α) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος, μονάδες έξι (6).
β) Η κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες μονάδες τέσσερις (4).
γ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης για την οποία είναι υποψήφιος μονάδες (4).
δ) Η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες, δύο (2) μονάδες.
Οι μεταπτυχιακοί Τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ (σ.σ.: νυν ΔΟΑΤΑΠ).
Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.
ε) Μετεκπαίδευση ενός τουλάχιστον έτους στις παιδαγωγικές επιστήμες σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μία (1) μονάδα.
στ) Άλλα πτυχία μία (1) μονάδα.
ζ) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Proficiensy ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μία (1) μονάδα.
η) Ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα.
θ) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Επάρκεια ή Ρroficiensy ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μία (1) μονάδα.
ι) Δεύτερη ξένη γλώσσα σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχος τίτλος άλλων ξένων γλωσσών μισή (0,5) μονάδα.
Στις ξένες γλώσσες μοριοδοτείται ο ανώτερος τίτλος.
ια) Προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα σε αντικείμενο που έχει σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών, μισή (0,5) μονάδα για κάθε ένα τουλάχιστον εξάμηνο και μέχρι τρεις (3) μονάδες.
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
ιβ) Συγγραφικό έργο (επιστημονικά βιβλία, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, ή δημοσιευμένες εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων) μονάδες (0 έως 5).
Για την αξιολόγηση του συγγραφικού έργου αρμόδια είναι τα ΠΥΣΕΕΠ.
ιγ) Γονείς ή αδέλφια ατόμων με αναπηρία 67 % δύο (2) μονάδες
ιδ) Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ από δημόσιο φορέα μία (1) μονάδα
ιε) Χρόνος κτήσης πτυχίου 0,3 για κάθε έτος και μέχρι τρεις (3) μονάδες
Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου.
Για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
α) Ο Βαθμός Απολυτηρίου-Πτυχίου μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15)
β) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες μονάδες τέσσερις (4)
γ) Οι υποψήφιοι που είναι γονείς πολύτεκνοι μονάδες τρεις (3)
δ) Όσοι έχουν αδέλφια με ειδικές ανάγκες μονάδες τρεις (3)
ε) Για κάθε έτος προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί σε άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δημόσιο ή τον Ιδιωτικό τομέα μία (1) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι πέντε (5)
Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
στ) Εντοπιότητα στους Δήμους της Διεύθυνσης 1ης προτίμησης, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου, μονάδες δύο (2).
ζ) Για κάθε έτος ανεργίας δύο (2) μονάδες και μέχρι έξι (6)
Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 10 Αυγούστου. Δίνεται δέκα (10) ημέρες προθεσμία για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενστάσεών. Οι υποβαλλόμενες ενστάσεις εξετάζονται από τα ΠΥΣΕΕΠ και μετά τον έλεγχο καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες οι οποίοι επικυρώνονται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη του επόμενου διδακτικού έτους.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ
1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά τις μεταθέσεις, τους διορισμούς και τις αποσπάσεις των μονίμων και τις τοποθετήσεις αυτών σε σχολικές μονάδες προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της αρμοδιότητάς των σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους από τις ειδικότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).
Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται με προσωπική ευθύνη των Διευθυντών εκπαίδευσης αφού:
α) Εκτιμηθούν οι ανάγκες απασχόλησης αυτών σε κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το αριθμό των μαθητών και τις ιδιαιτερότητές τους.
β) Προσδιοριστούν οι περιπτώσεις που μπορούν να καλυφθούν με ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης ή με συμπλήρωση ωραρίου.
2. Οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ προσδιορίζουν με προσωπική ευθύνη τα κενά καιτις ανάγκες των ΚΔΑΥ.
3. Οι πίνακες των λειτουργικών αναγκών των σχολείων και των ΚΔΑΥ υποβάλλονται στον οικείο περιφερειακό Διευθυντή εκπαίδευσης μέχρι 31 Αυγούστου ο οποίος με απόφασή προβαίνει στην πρόσληψη αναπληρωτών.

Άρθρο 6
Διαδικασία και όργανα πρόσληψης
1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης γίνεται ο διορισμός των προσωρινών αναπληρωτών. Οι προσληφθέντες καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν καθήκοντα σε τακτή από το διορισμό ημερομηνία.
2. Η τοποθέτηση των αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες και ΚΔΑΥ γίνεται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση τους στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν και σχετική εισήγηση του ΠΥΣΕΕΠ.
3. Μετά την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών και την τοποθέτησή τους, αν προκύψουν κενά που οφείλονται στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή σε μεταγενέστερες αποχωρήσεις και απουσίες μονίμων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι προϊστάμενοι των ΚΔΑΥ γνωστοποιούν αυτά στην Περιφερειακή Διεύθυνση για τα περαιτέρω.

Άρθρο 7
Κυρώσεις των μη προσερχομένων για ανάληψη υπηρεσίας
1. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα για το διανυόμενο διδακτικό έτος.
2. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που εμπόδισαν την ανάληψη υπηρεσίας ή υπέβαλαν την παραίτησή τους, μπορεί με Υπουργική Απόφαση να παραμείνουν στον πίνακα.
Οι ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς κυρώσεις.
3. Των κυρώσεων απαλλάσσονται όσοι προσλαμβάνο- νται μετά την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

Άρθρο 8
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας
Η παρούσα απόφαση εξουσιοδοτεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να προσλαμβάνουν και να απολύουν αυτοδίκαια τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους.
Με την πρόσληψη των αναπληρωτών ή ωρομισθίων και την ανάληψη υπηρεσίας, συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Αρχίζει με την εμφάνισή τους στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει για τους αναπληρωτές με τη λήξη του διδακτικού έτους και για δε τους ωρομίσθιους με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί.
Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το διδακτικό έτος 2005-2006 θα υποβληθούν με την υπογραφή της παρούσης από τον Υφυπουργό και πριν την ολοκλήρωση της δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ. και εντός 15 ημερών.

 

_____________________________________________

 

2η απόφαση
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των ΣΜΕΑ και των Τμημάτων Ένταξης.

Άρθρο 1
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής, των Ολοήμερων Ειδικών Σχολείων, των Τμημάτων Ένταξης, της Παράλληλης Στήριξης και της Κατ’ οίκον Διδασκαλίας, που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών ή προκύπτουν στη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί.
Για την πρόσληψή τους συντάσσονται δύο πίνακες από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάθε έτος, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 2817/2000 και του άρθρου 6 του ν. 3027/2002.
α) Ο Πίνακας Α αφορά τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία άνω του 67 %.
β) Ο Πίνακας Β αφορά τους εκπαιδευτικούς με τίτλους σπουδών στην Ειδική Αγωγή, προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ ή είναι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης
1. Στον πίνακα Α΄ έχουν οι εκπαιδευτικοί που είναι τυφλοί, κωφοί και γενικά άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας, για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Στον πίνακα Β΄ οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι:
• Τίτλου Διδακτορικών ή Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, ή στη Σχολική Ψυχολογία,
• Πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος ή Τομέα, Ειδικής Αγωγής, ή πτυχίο τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Πτυχίου Κατεύθυνσης στην Ειδική Αγωγή για τους αποφοίτους ΤΕΦΑΑ
• Τίτλου Επιμόρφωσης Ετήσιας Διάρκειας (τουλάχιστον 300 ωρών) που υλοποιήθηκε από Πανεπιστημιακό φορέα.
Να είναι Γονείς Παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Να έχουν 3/ετή προϋπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες της Ειδικής Αγωγής
Εκπαιδευτικοί με μειωμένη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή

Άρθρο 3
Προθεσμία υποβολής αίτησης – υποβλητέα δικαιολογητικά
1. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Ιουλίου κάθε έτους υποβάλλονται, στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αιτήσεις υποψηφίων για την πρόσληψή τους ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και των Τμημάτων Ένταξης.
2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε (20) είκοσι Διευθύνσεις Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
3. Ειδικά των υποψηφίων των οποίων ο/η σύζυγος διορίζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός μπορούν κατ' εξαίρεση να υποβάλουν αίτηση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίηση του διορισμού στην ίδια Δ/νση κατά παρέκκλιση του περιορισμού του αριθμού αυτής της απόφασης.
4. Στην αίτηση προσδιορίζεται ο κλάδος και η ειδικότητα κάθε υποψηφίου.
Με την αίτηση πρόσληψης η οποία αποτελεί και δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 συνυποβάλλονται:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας των υποψηφίων (Φωτοτυπία).
β) Επικυρωμένα αντίγραφα σπουδών και βεβαίωση για την ισοτιμία και αντιστοιχία από τον αρμόδιο φορέα για τίτλους της αλλοδαπής. Στο βασικό τίτλο σπουδών να αναγράφεται η ημερομηνία κτήσης και ο βαθμός αυτού.
γ) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί.
δ) Δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε σχολεία μιας ή περισσοτέρων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
στ) Ότι δε διώκεται ποινικά ή δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα το οποίο αποτελεί σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα κώλυμα διορισμού στο δημόσιο.
ζ) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών υποβάλλουν πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, από το οποίο θα προκύπτει η κατηγορία της ειδικής ανάγκης και το ποσοστό αναπηρίας.
5. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
6. Με την ίδια αίτηση αναλαμβάνουν την υποχρέωση ότι θα προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Επιτροπή, Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψής του.
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αναζητείται αυτεπαγγέλτα από την υπηρεσία.
Οι κυοφορούσες δεν υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό υγείας.

Άρθρο 4
Κατάρτιση πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα, προβαίνει στον έλεγχο των αιτήσεων και τη σύνταξη των πινάκων.
Για τη σύνταξη των πινάκων λαμβάνεται υπόψη το βασικό πτυχίο σπουδών και στη συνέχεια τα ειδικά προσόντα, ώστε να κατατάσσονται και να προσλαμβάνονται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδο, ειδικότητα και εξειδίκευση όπου αυτή υπάρχει.
α) Στον ΠΙΝΑΚΑ Α΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 αυτής της απόφασης και οι οποίοι κατατάσσονται με το βασικό τίτλο σπουδών και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους.
β) Στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης 2 του άρθρου 2 αυτής της απόφασης και κατατάσσονται ως εξής:
Πρώτοι στον πίνακα αναγράφονται οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με βάση τη σειρά επιτυχίας στο διαγωνισμό, εφόσον διαθέτουν τίτλους στην ειδική αγωγή.
Στη συνέχεια του πίνακα κατατάσσονται με την παρακάτω σειρά και ανάλογα με την προϋπηρεσία τους σε ΣΜΕΑ:
Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον διαθέτουν τίτλους στην ειδική αγωγή.
Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τίτλους σπουδών στην Ειδική Αγωγή και δε συμμετείχαν ή έχουν αποτύχει στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Οι εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά δε διαθέτουν τίτλους στην Ειδική Αγωγή.
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν 3/ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑ χωρίς τίτλους στην Ειδική Αγωγή.
Οι εκπαιδευτικοί με μειωμένη προϋπηρεσία.
Αν δεν υπάρχει προϋπηρεσία και επί περισσοτέρων υποψηφίων με τα ίδια προσόντα, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών και τέλος ο βαθμός του πτυχίου αν χρειαστεί.
Η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε διδακτικά έτη, και για την κατάταξη σε μήνες.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισμό σε ΣΜΕΑ Κωφών και Βαρηκόων είναι η γνώση της νοηματικής γλώσσας και των ΣΜΕΑ Τυφλών και Αμβλυώπων η γνώση της γραφής Braille που πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά.
Οι ανήκοντες στους ενοποιημένους κλάδους (π.χ. ΠΕ 18) προσλαμβάνονται με τον κωδικό ειδικότητας και όχι με τον κωδικό της ενοποιημένης ειδικότητας.
Διευκρινίζεται ότι όριο ηλικίας δεν υπάρχει για κανέναν υποψήφιο.
3. Σύμφωνα με το π.δ. 1/2003 αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να κρίνει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι το τοπικό ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ .
4. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης το αργότερο μέχρι 10 Αυγούστου, δίνεται δεκαήμερη προθεσμία ενστάσεων και μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτώνται μέχρι 31 Αυγούστου οι οριστικοί πίνακες από τους οποίους γίνονται οι προσλήψεις και οι οποίοι ισχύουν μέχρι την σύνταξη νέων.
Οι οριστικοί πίνακες γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός κενών- Διαδικασία και όργανα πρόσληψης
1. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μετά τις μεταθέσεις, τους διορισμούς και τις αποσπάσεις των μονίμων εκπαιδευτικών και τις τοποθετήσεις αυτών σε σχολικές μονάδες προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της αρμοδιότητάς τους σε προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.
Οι λειτουργικές ανάγκες προσδιορίζονται με προσωπική ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης αφού:
α) αφού γίνει ανακατανομή των μαθητών ώστε τα Τμήματα να έχουν τον προβλεπόμενο από το νόμο αριθμό μαθητών.
β) ανατεθεί σε όλους τους διδάσκοντες το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας.
γ) προσδιοριστεί το ωράριο διδασκαλίας που μπορεί να καλυφθεί με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας.
2. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης προβαίνουν στην πρόσληψη των αναπληρωτών και ωρομισθίων με τη σειρά εγγραφής τους στους συνταχθέντες πίνακες λαμβάνοντας υπόψη για κάθε κατηγορία υποψηφίων (Α΄ και Β΄ Πίνακα) το ποσοστό που θα καθοριστεί με προσεχή απόφαση, καθώς και τον κλάδο ή την ειδικότητα του υποψηφίου.
Οι προσληφθέντες καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να αναλάβουν διδακτικά καθήκοντα σε τακτή από το διορισμό ημερομηνία.
3. Οι προσλήψεις σε ΣΜΕΑ προηγούνται των προσλήψεων σε κοινά σχολεία.
4. Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση και έχουν εγγραφεί σε πίνακες για κοινά σχολεία και για ΣΜΕΑ και προσληφθούν ως αναπληρωτές διαγράφονται από τους άλλους πίνακες.
5. Η τοποθέτηση των αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, και τοποθετούνται με δήλωσή τους στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν.
6. Μετά την πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών και την τοποθέτησή τους, αν προκύψουν λειτουργικά κενά που οφείλονται στη μη ανάληψη υπηρεσίας ή σε μεταγενέστερες αποχωρήσεις και απουσίες μονίμων εκπαιδευτικών οι Διευθυντές Εκπαίδευσης τα γνωστοποιούν στην οικεία Διεύθυνση του Υπουργείου για νέες προσλήψεις.
7. Αν δεν καλυφθούν οι ανάγκες από τους ισχύοντες πίνακες ΣΜΕΑ λόγω εξάντλησης αυτών, προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες αναπληρωτών για τα κοινά σχολεία.
8. Όταν οι ανάγκες των ΣΜΕΑ δε δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτών προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από τους ίδιους πίνακες εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο 6
Κυρώσεις των μη προσερχομένων για ανάληψη υπηρεσίας
1. Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας διαγράφονται από τον πίνακα αυτόν για το διανυόμενο διδακτικό έτος.
2. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί λόγοι που εμπόδισαν την ανάληψη υπηρεσίας ή υπέβαλαν την παραίτησή τους μπορεί με Υπουργική Απόφαση να παραμείνουν στον πίνακα.
Οι ωρομίσθιοι μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία χωρίς κυρώσεις.
3. Των κυρώσεων απαλλάσσονται οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται μετά την 1η Μαρτίου και εφεξής κάθε διδακτικού έτους.

Άρθρο 7
Σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας
Η παρούσα απόφαση εξουσιοδοτεί τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προσλαμβάνουν και να απολύουν αυτοδίκαια τους αναπληρωτές και ωρομισθίους.
Με την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Αρχίζει από την εμφάνισή τους στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας και λήγει για τους αναπληρωτές με τη λήξη του διδακτικού έτους και για τους ωρομίσθιους με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί.
Μπορεί η σύμβαση να διακοπεί για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο και πριν τη λήξη του διδακτικού έτους.

Άρθρο 8
Μεταβατική διάταξη
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το διδακτικό έτος 2005-2006 θα υποβληθούν με την υπογραφή της παρούσης από τον Υφυπουργό, εντός 15 ημερών, και πριν την ολοκλήρωση της δημοσίευσης σε ΦΕΚ.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved