ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Με το... νόμο οι 20.000 προσλήψεις ανέργων στους ΟΤΑ 21/8/09


Αθήνα 21.8.2009, 12:03
Τροπολογία που αφορά το πρόγραμμα απασχόλησης στους ΟΤΑ 20.000 εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ και διάφορα άλλα θέματα, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης" και έρχεται ως συνέχεια του Μνημονίου - Πλαισίου αρχών συνεργασίας που υπέγραψαν την 1η Ιουνίου 2009 το υπουργείο Απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ και η ΚΕΔΚΕ.

Τα βασικά σημεία της τροπολογίας είναι τα εξής:

- Η κατανομή των προς κάλυψη θέσεων εργασίας ανά νομό και Δήμο θα γίνει από την ΚΕΔΚΕ με κριτήρια που θα συνεκτιμούν την ένταση του προβλήματος της ανεργίας ανά νομό, τη σχέση του τοπικού εισοδήματος σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο, καθώς και τις διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες της παραγωγικής βάσης κάθε περιοχής. Σε πρώτη φάση θα κατανεμηθούν 15.000 θέσεις εργασίας, ενώ η κατανομή των υπολοίπων 5.000 θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και τις επιπτώσεις της στις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕΔΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει στον ΟΑΕΔ την ανακατανομή των θέσεων εργασίας, ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος και με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των θέσεων εργασίας.

- Με βάση την παραπάνω κατανομή, οι ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα θα μπορούν να αιτούνται την κάλυψη του συνόλου ή μέρους των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων εργασίας, εξειδικεύοντας και περιγράφοντας τις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας (ειδικότητα, προσόντα, κ.λπ.) και υποβάλλοντας ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ, ενώ ο ΟΑΕΔ θα προβαίνει στην εξατομικευμένη κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του ως φορέας σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια της εντοπιότητας και της εμπειρίας. 

- Οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού με περισσότερους από 5.000 κατοίκους και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να προσλάβουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας (επιδοτούμενους ανέργους) και σε ποσοστό ως 30% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας (μη επιδοτούμενους ανέργους). Αντιστοίχως, οι ΟΤΑ πρώτου βαθμού με λιγότερους από 5.000 κατοίκους και τα νομικά τους πρόσωπα πρέπει να προσλάβουν, σε ποσοστό τουλάχιστον 30% των διατιθέμενων σε αυτούς θέσεων, ανέργους που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν επίδομα ανεργίας και σε ποσοστό μέχρι 70% ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, χωρίς δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας. 

- Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα θα απασχολήσουν τους προσλαμβανόμενους ανέργους για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί  τους 36 μήνες, εφαρμοζομένων εν πάση περιπτώσει των διατάξεων του π.δ. 164/2004, στη διάρκεια του οποίου θα τους παρέχουν πλήρη μισθό και ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο του «Ειδικού Συνδυασμένου Προγράμματος Απασχόλησης» δεν επιτρέπεται η υπερωριακή απασχόληση των προσλαμβανόμενων ανέργων, καθώς και η απασχόλησή τους κατά τις νυχτερινές ώρες ή Κυριακές και αργίες.

- Για το σύνολο του χρονικού διαστήματος απασχόλησης, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα θα λαμβάνουν ως επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ ποσό ίσο με το επίδομα ανεργίας που λάμβανε (ή είχε κατοχυρώσει δικαίωμα λήψης) ο τοποθετούμενος άνεργος πριν από την πρόσληψή του (στην περίπτωση επιδοτούμενων ανέργων) ή του βασικού επιδόματος ανεργίας (στην περίπτωση μη επιδοτούμενων ανέργων), αναπροσαρμοζόμενο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

- Η χρηματοδότηση του προγράμματος κατά το μέρος του μισθού των απασχολούμενων που αντιστοιχεί στο, κατά περίπτωση, ποσό επιχορήγησης, θα γίνει από τον ΟΑΕΔ, ενώ για το υπόλοιπο από τους φορείς στους οποίους είναι τοποθετημένοι οι άνεργοι. Ειδικότερα για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ, εφόσον αυτά δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα χρηματοδότησης του προγράμματος κατά το μέρος που αντιστοιχεί σε αυτά, τότε η χρηματοδότηση γίνεται από τους οικείους ΟΤΑ υπό τη μορφή αντίστοιχης επιχορήγησης των νομικών προσώπων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας.

 

Άρθρο ...
1. α. Το Ειδικό Συνδυασμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης, το οποίο προβλέπεται στο από 1η Ιουνίου 2009 Μνημόνιο πλαισίου αρχών συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ. και της ΚΕΔΚΕ  χρηματοδοτείται, κατά το μέρος που αφορά στη συμμετοχή των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, από το 98% των εσόδων του φόρου ζύθου (άρθρο 9 του ν.δ. 703/1970) και το μέρος των εσόδων των τελών διαφήμισης και ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρα 9 παρ. 6 α του ν. 2880/2001 και 24 παρ. 19 του ν.2130/1993 αντίστοιχα). Κατά το μέρος που αφορά τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα χρηματοδοτείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω Μνημόνιο, τα οποία εξειδικεύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
β. Προς τούτο, και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράμματος, τα έσοδα των οικείων λογαριασμών που τηρούνται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπολοίπων, μεταφέρονται σε νέο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος και κατανέμονται κάθε τρίμηνο, με απόφαση και χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους ΟΤΑ, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ και με βάση την κάλυψη των αιτούμενων θέσεων εργασίας.
γ. Στους προσλαμβανομένους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω Μνημονίου, δεν καταβάλλονται τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/2006 (ΦΕΚ 1489 Β΄) Κ.Υ.Α., όπως κάθε φορά ισχύει, ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή πέραν της προβλεπόμενης στο ίδιο Μνημόνιο.
2. α. Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς Δήμους, Κοινότητες και τα ν.π.δ.δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παρ. 3 περιπτ. α΄, β΄, δ΄,  ε΄ του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄) και οι ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.
β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μπορεί να ρυθμισθούν και να καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
γ.  Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.
3. Στα νομικά πρόσωπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την έννοια της περίπτ. η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄ 28) περιλαμβάνεται και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Φ. ΠΕΤΡΑΛΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved