ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Γιατί δεν δημοσιεύουμε συμβάσεις έργου 21/10/09


Αθήνα 21.10.2009, 14:56
Γιατί τον τελευταίο καιρό δεν δημοσιεύουμε θέσεις εργασίας με σύμβαση έργου, υπό τον χαρακτηριστικό τίτλο "νέα σοδειά συμβάσεων έργου", ρωτάνε αναγνώστες μας, μερικοί με έναν τόνο ειρωνίας (τις σταμάτησε το ΠΑΣΟΚ;).

Τους πληροφορούμε, λοιπόν, ότι εδώ και περίπου μια εβδομάδα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν δημοσιεύεται καμία απόφαση κι όχι μόνο αυτές που αφορούν συμβάσεις έργου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα περίπου 50 τεύχη που εξέδιδε καθημερινά το Εθνικό Τυπογραφείο, τον τελευταίο καιρό εκδίδει ένα ή δύο, γεγονός που σημαίνει ότι έχουν "παγώσει" τα πάντα.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν δημοσιεύουμε συμβάσεις έργου, κατά των οποίων είχαμε αναλάβει πρωτοβουλία από το 2004!  

Δείτε, λοιπόν, τι γράφαμε το 2004 και αναλογισθείτε πόσο καθυστερημένα αντέδρασαν τα άλλα ΜΜΕ (και όχι μόνο).


 

Να καταργήσουμε το άρθρο της ανισότητας

Αγαπητοί αναγνώστες,
τα τελευταία οκτώ χρόνια η ελληνική πολιτεία διαπράττει εις βάρος σας το διαρκές αδίκημα της διάκρισης, αφαιρώντας σας δυνατότητες στην εργασία και προσβάλλοντας βάναυσα τόσο την αξιοπρέπειά σας όσο και την νοημοσύνη σας.

Θέσπισε και εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ ένα προκλητικά αντισυνταγματικό άρθρο νόμου που δίνει το δικαίωμα στους φορείς του δημόσιου τομέα να προσλαμβάνουν προσωπικό χωρίς να τηρούν κανένα κανόνα διαφάνειας και αντικειμενικότητας. Χωρίς να εκδίδουν πρόσκληση, να θεσπίζουν αντικειμενικά κριτήρια επιλογής, να υφίστανται στοιχειώδη έστω έλεγχο.

Ένα άρθρο - κόλαφο για τον πολιτικό κόσμο της χώρας, την ελληνική δημόσια διοίκηση, αλλά και θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, που το ενέκριναν ή που τουλάχιστον δεν απέτρεψαν την θέσπισή του.

Πρόκειται για το άρθρο 6 του νόμου 2527/97, που δίνει το ελεύθερο για προσλήψεις από το «πάραθυρο», ουσιαστικά σε μόνιμες θέσεις. Δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις, σχεδόν ισάριθμες με αυτές που πραγματοποιεί το ΑΣΕΠ.

Το άρθρο αυτό ευθύνεται για την δημιουργία του μεγαλύτερου μέρους της στρατιάς των συμβασιούχων, ενώ πάνω του στηρίχθηκε η στελέχωση ολόκληρων θεσμών, όπως τα ΚΕΠ. Σε αυτό «πάτησε» πρόσφατα και ο ΟΑΕΔ για τις 443 προσλήψεις στα ΚΠΑ, αλλά και το ίδιο το υπουργείο Εσωτερικών για ανάλογες προσλήψεις.

Με δυο λόγια, πρόκειται για ένα άρθρο που εφαρμόζεται ευρέως στις προσλήψεις, καταργώντας κάθε έννοια ισονομίας και προσβάλλοντας βάναυσα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς υποχρεώνει τους πολίτες να καταφεύγουν σε ταπεινωτικές μεθόδους στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα τους στην εργασία.

Οι παρενέργειές του δεν σταματούν εκεί. Δημιουργεί εργαζόμενους σε ομηρία, οδηγώντας πολλούς από αυτούς σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες με σκοπό την μονιμοποίηση ή και σε πιο τραγικές καταστάσεις.

Αυτό το άρθρο δεν θέλουν να το αλλάξουν.

Να τους υποχρεώσουμε εμείς.

Η proslipsis σας καλεί να πιέζετε αφόρητα τους φορείς που διενεργούν τέτοιες είδους προσλήψεις, διεκδικώντας δυναμικά τις θέσεις και απαιτώντας έλεγχο επί των αποτελεσμάτων. Η ίδια υπόσχεται να δείχνει μεγαλύτερη... επιμέλεια στην παρουσίασή τους, ώστε να τις εντοπίζετε έγκαιρα. 

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το άρθρο της ανισότητας θα το αλλάξουμε.

Και μάλιστα σύντομα...

 

 

Τι προβλέπει το περίφημο άρθρο 6

1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη.

2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκληση οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμηνεία, καθώς και συμβάσεις έργου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. "καθώς και οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, "και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)", στο πλαίσιο της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α), με αυτεπιστασία".

6. Για συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ή το υπ' αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α'/11.11.1987), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α'), καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

 

 

"Τϊποτα δεν πάει χαμένο"

Από την ημέρα που η Proslipsis ξεκίνησε την εκστρατεία κατά του συγκεκριμένου άρθρου σημειώθηκαν δύο σημαντικές εξελίξεις.

Πρώτον. Το ΑΣΕΠ στην ετήσια έκθεσή του για το 2005 αναφέρεται για πρώτη φορά ονομαστικά σε αυτό, ζητώντας την αλλαγή του.
Δεύτερον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Παπανδρέου δεσμεύτηκε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κάποτε κυβέρνηση θα αναθέσει στο ΑΣΕΠ όλες τις προσλήψεις που σήμερα γίνονται ερήμην του, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και αυτών του άρθρου 6.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι τα άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου και κυρίως αυτά που αυτοχρίζονται προοδευτικά, ποιούν την νύσσαν. Ενώ ξεσηκώνουν τον κόσμο ακόμα και για τα δικαιώματα της... ακρίδας. Γιατί αυτή η υποκρισία, σύντροφοι; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved