ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Ένα άρθρο για χιλιάδες «παράθυρα» (29/9)


Αθήνα 29.9.2005, 8.32
Αν έχετε απορία για το που στηρίζεται ο ΟΑΕΔ και οργανώνει τις 443 προσλήψεις στα ΚΠΑ με διαδικασία – οπερέτα, όπως έκανε πρόσφατα και το υπουργείο Εσωτερικών αλλά δεν το πήραν πρέφα τα ΜΜΕ, σας παρουσίαζουμε τον ένοχο: το άρθρο 6 του νόμου 2527/1997, που θεσπίσθηκε επί ΠΑΣΟΚ και δεν καταργήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας.

Είναι το άρθρο που ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα της αναξιοκρατίας (εμείς δεν θα πέσουμε στην παγίδα να μιλάμε για μωβ ή κίτρινους ημετέρους) και ευθύνεται για τη δημιουργία ενός μεγάλου τμήματος της στρατιάς των συμβασιούχων.

Σύμφωνα με αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών μόνο του ή μαζί με κάποιο συναρμόδιο υπουργείο, μπορούν ανά πάσα στιγμή να βγάλουν μια εγκριτική απόφαση για προσλήψεις με σύμβαση έργου και… να μην το πουν ούτε του παπά.

Ο φορέας που θα οργανώσει τις προσλήψεις (καλή ώρα ο ΟΑΕΔ) δεν έχει παρά να πάρει τα ραβασάκια βουλευτών και λοιπών εντολοδόχων και να κάνει τις τοποθετήσεις.

Το άρθρο 6 το λέει ρητά: Δεν χρειάζεται προκήρυξη ή πρόσκληση (χάρη μας έκανε ο ΟΑΕΔ που έβγαλε έστω και κακέκτυπο), πίνακες με τις θέσεις, ζητούμενα προσόντα, υποβολή αιτήσεων και προθεσμίες. Τίποτα απολύτως. Μόνο κάποιος να… κλείσει την πόρτα.

Μετά την διαλογή
Αφού λοιπόν γίνουν οι τοποθετήσεις, αρχίζει να μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο με την κωδική ονομασία: «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού». Οι προσλήψεις που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης κάποιου έργου, έχουν αρχή και τέλος. Πρέπει, δηλαδή, να ορίζεται ρητά καταληκτική ημερομηνία και οι συμβάσεις να λύονται αυτοδίκαια. Έλα όμως που δεν λύονται, αλλά με διάφορα τερτίπια ανανεώνονται ή γίνεται επαναπρόσληψη, παρότι και τα δύο απαγορεύονται από το νόμο.

Η συνέχεια είναι αυτονόητη. Ξεκινούν οι ενέργειες για την πολυπόθητη μονιμότητα, με κάποιους νομικούς συμβούλους να υποπίπτουν σε διοικητικά και άλλα παραπτώματα, καθώς τη μια στιγμή υπογράφουν ότι οι υπάλληλοι δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και την άλλη ακριβώς το αντίθετο.

Ακολουθεί κάποια κοινοτική οδηγία, κάποια νομοθετική ρύθμιση και η δουλειά τέλειωσε.

Ηθικόν δίδαγμα: μην χτυπιέστε να μπείτε στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ, επιλέξτε την έξυπνη λύση. Ή μάλλον την πονηρή.

Υ.Γ. 1: Το ΑΣΕΠ έχει λόγο στις συγκεκριμένες προσλήψεις. Μήπως πρέπει κάποτε να παρέμβει;
Υ.Γ. 2: Δείτε πως έγιναν οι προηγούμενες προσλήψεις στα ΚΠΑ στην κατηγορία "
Οι προσλήψεις που έρχονται". 
Υ.Γ. 3: Δείτε και από πότε βγάλαμε το
θέμα και μάλλον υποχρεώσαμε τον ΟΑΕΔ να βγάλει το κακέκτυπο.
Υ.Γ. 4: Χτυπήστε και στον
Παπαδιαμάντη να δείτε τι χαμός γίνεται.
Υ.Γ. 5: Δημήτρη, με κόλλησες με τα υστερόγραφα.

 

Το άρθρο 6 του νόμου 2527/1997

1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ' ολοκληρίαν άκυρη.

2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.

3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

4. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυτεπαγγέλτως ή κατ' έγκληση οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα.

5. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμηνεία, καθώς και συμβάσεις έργου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. "καθώς και οι συμβάσεις έργου που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού, "και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Εργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.)", στο πλαίσιο της εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α), με αυτεπιστασία".

6. Για συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ή το υπ' αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο.

7. Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α'/11.11.1987), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α'), καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved