ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Πώς ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (25/2/08)
 


Αθήνα 25.2.2008, 19:43
Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. 258307) ανακατανέμονται οι 731 οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του ΝΠΙΔ Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Συκγεκριμένα, οι θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού, κατανέμονται ως εξής:

Κατηγορίες - Κλάδοι Προσωπικού
1. Το τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες με βάση τη βαθμίδα εκπαίδευσης του:
Α. Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά στοιχεία ΠΕ
Β. Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά στοιχεία ΤΕ
Γ. Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά στοιχεία ΔΕ
Δ. Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με χαρακτηριστικά στοιχεία ΥΕ

Οι θέσεις του τακτικού προσωπικού διακρίνονται κατά κατηγορία και κλάδους ως εξής:
Κατηγορία ΠΕ
− Κλάδος ΠΕ1 Γεωπόνων
− Κλάδος ΠΕ2 Δασολόγων
− Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιάτρων
− Κλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων
− Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικών
− Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικών
− Κλάδος ΠΕ11 Τοπογράφων Μηχανικών
− Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής
− Κλάδος ΠΕ13 Στατιστικής
− Κλάδος ΠΕ14 Μεταφραστών−Διερμηνέων
− Κλάδος ΠΕ15 Δημοσίων Σχέσεων
− Κλάδος ΠΕ 16 Περιβαλλοντολόγων - Οικονομίας
− Κλάδος ΠΕ Δικηγόρων με έμμισθη εντολή

Κατηγορία TE
− Κλάδος TE 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας
− Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικών − Λογιστικών
− Κλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής

Κατηγορία ΔΕ
− Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικών − Γραμματέων
Με την προκήρυξη μπορεί να ορίζονται θέσεις ειδικότητας λογιστικής
− Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικών − Λογιστικών
− Κλάδος ΔΕ5 Δακτυλογράφων
− Κλάδος ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ
Περιλαμβάνει τις ειδικότητες ΔΕ12 Χειριστών Η/Υ και ΔΕ12 Προγραμματιστών Η/Υ, οι οποίες ορίζονται με την προκήρυξη θέσεων
− Κλάδος ΔΕ 16 Οδηγών
− Κλάδος ΔΕ Τεχνικών
− Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εργαστηρίων

Κατηγορία ΥΕ
− Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών
− Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας

Οργανικές Θέσεις
Το τακτικό προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ διακρίνεται σε:
Α’. Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Η κατηγορία ΠΕ περιλαμβάνει 440 θέσεις οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:
1. Κλάδος ΠΕ1 Γεωπόνων 190
2. Κλάδος ΠΕ2 Δασολόγων 0
3. Κλάδος ΠΕ3 Κτηνιάτρων 37
4. Κλάδος ΠΕ4 Ιχθυολόγων 1
5. Κλάδος ΠΕ9 Διοικητικών 16
6. Κλάδος ΠΕ10 Οικονομικών 122
7. Κλάδος ΠΕ11 Τοπογράφων − Μηχανικών 38
8. Κλάδος ΠΕ12 Πληροφορικής 31
9. Κλάδος ΠΕ 13 Στατιστικής 2
10. Κλάδος ΠΕ14 Μεταφραστών - Διερμηνέων 0
11. Κλάδος ΠΕ15 Δημοσίων Σχέσεων 1
12.Κλάδος ΠΕ16 Περιβαλλοντολόγων - Οικονομίας 2
Σύνολο θέσεων 440

Β’. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Η κατηγορία TE περιλαμβάνει 123 θέσεις οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:
1. Κλάδος TE 1 Τεχνολόγων Γεωπονίας θέσεις 47
2. Κλάδος ΤΕ6 Διοικητικών − Λογιστικών «» 48
3. Κλάδος ΤΕ9 Πληροφορικής «» 28
Σύνολο θέσεων 123

Γ’. Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η κατηγορία ΔΕ περιλαμβάνει 155 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:
1. Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικών − θέσεις 38 Γραμματέων
2. Κλάδος ΔΕ4 Διοικητικών−Λογιστικών «» 52
3. Κλάδος ΔΕ5 Δακτυλογράφων «» 1
4. Κλάδος ΔΕ 12 Προσωπικό Η/Υ «» 57
5. Κλάδος ΔΕ 16 Οδηγών «» 4
6. Κλάδος ΔΕ Τεχνικών «» 2
7. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Εργαστηρίων «» 1
Σύνολο θέσεων 155

Δ’. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Η κατηγορία ΥΕ περιλαμβάνει 13 θέσεις οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής:
1. Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών θέσεις 4
2. Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας «» 9
Σύνολο θέσεων 13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 731

Ε’. Κλάδος Δικηγόρων με έμμισθη θέσεις 5 εντολή

ΣΤ’. Νομικός Σύμβουλος θέση 1

Ζ’. Οι 52 θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών − Λογιστικών που θα κενωθούν μετά την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο των υπαλλήλων που τις κατέχουν, μεταφέρονται και προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών - Γραμματέων.

H’. H 1 θέση του κλάδου ΔΕ5 Δακτυλογράφων που θα κενωθεί μετά την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της υπαλλήλου που την κατέχει, μεταφέρεται και προσαυξάνει τις θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών − Γραμματέων.

Θ’. Η 1 θέση του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εργαστηρίων που θα κενωθεί μετά την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο της υπαλλήλου που την κατέχει, μεταφέρεται και προσαυξάνει τις θέσεις του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικών - Γραμματέων.

Οι οργανικές θέσεις των κλάδων τακτικού προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ κατανέμονται μεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την αναλυτική κατανομή των θέσεων.

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Πίνακας με τις θέσεις (αρχείο pdf 81,9 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved