ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων (26/11/2013)

Αθήνα 26.11.2013, 6:17

Θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους (με απόσπαση, μετάταξη, εξέλιξη, κ.λπ.) προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.

Στον πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και είδος. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα, μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος πίνακα, όπως και κάθε κειμένου της Proslipsis, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ


* Μετατάξεις:
ΕΕΠ Οικονομολόγων ειδικοί στην επιστήμη της Ελεγκτικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής 14 
ΕΕΠ Νομικών 1 
ΕΕΠ ή ΔΕ Ειδικοί στην επιστήμη της Πληροφορικής 1 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2 
ΔΕ Διοικητικών (Γραμματέων) /Διοικητικού-Λογιστικού 2 
Αιτήσεις μέχρι 17.12.2013.
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B13%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%A8-%CE%96%CE%97%CE%A3

* Κοσμήτορα - Διευθυντή της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Αιτήσεις μέχρι 4.12.2013.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων
Αιτήσεις μέχρι 28.11.2013.


* Μετατάξεις:
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κατά προτίμηση 2 με πτυχίο νομικής) 6 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (όλων των ειδικοτήτων) 11 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (3 ΔΑΣΟΛΟΓΟΥΣ, 1 με ειδίκευση στην ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ και 1 ΓΕΩΛΟΓΟ – ελλείψει του ενός ή και των δύο τελευταίων οι θέσεις θα καλυφθούν με δασολόγους) 5 
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 3 
Σύνολο 32 
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κατά προτίμηση 1 με πτυχίο νομικής) 2 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 2 
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 
Σύνολο 6 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 1 
Σύνολο 3 
ΑΔΑ: ΒΛ1ΤΟΡ1Θ-5Ψ9 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (κατά προτίμηση 1 με πτυχίο νομικής) 4 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ) 5 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3 
Σύνολο 13 
Αιτήσεις από 16.12.2013 μέχρι 31.1.2014.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Αποσπάσεις - Μετακινήσεις:
* 8 ΠΕ Μηχανικών
* 1 ΠΕ Νομικών
* 1 ΠΕ Πληροφορικής
Αιτήσεις μέχρι 10.1.2014.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Μετατάξεις:
Δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Μία (1) ΠΕ Χημ. Μηχανικών ή Μηχ/κων Περιβάλλοντος
Μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(κενή θέση)
Μία (1) ΠΕ Οικονομικού–Λογιστικού (κενή θέση)
Μία (1) ΠΕ Διοικητικών
Μία (1) ΠΕ Διοικητικών Οικονομολόγων
Δύο (2) ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
Τέσσερις (4) ΤΕ Διοικητικών - Λογιστών
Μία (1) ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Μία (1) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων
Μία (1) ΔΕ Μηχ/κών Αυτοκινήτων (κενή θέση)
Μία (1) ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων
Μία (1) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σαρώθρων)
Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων (μία κενή θέση)
Πέντε (5) ΔΕ Διοικητικών
Μία (1) ΔΕ Τεχνιτών Γενικά (κενή θέση)
Δύο (2) ΥΕ Φυλάκων (μία κενή θέση)
Μία (1) ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων
Δύο (2) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Μία (1) ΥΕ Κλητήρων - Θυρωρών
Σύνολο:Τριάντα Τέσσερις (34
Αιτήσεις προσεχώς.


* Μετακινήσεις:
Μία (1) θέση Νομικών Επιστημών
Μία (1) θέση Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις όλων των ειδικοτήτων
Μία (1) θέση της κατηγορίας ∆Ε Διοικητικού για Γραμματειακή υποστήριξη
Αιτήσεις μέχρι 12/12/2013.


* Αποσπάσεις:
- ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού- Οικονομικού 2
- ΔΕ Διοικητικού- Οικονομικού 2
- ΔΕ Οδηγών 1
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Αποσπάσεις:
- Εισηγητές
Αιτήσεις μέχρι 29.11.2013.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενος Τμήματος
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενοι Διευθύνσεων
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.


* Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved