ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Πώς θα καλυφθούν θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα δημόσια σχολεία (30/9/2015)

Αθήνα 30.9.2015, 7:51

Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στις 30 Σεπτεμβρίου θα εκδοθεί η  πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή Διευθυντών και από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου θα υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας. Η ανάλογη πρόσκληση για υποδιευθυντές θα εκδοθεί στις 23 Οκτωβρίου.

* Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: « Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων
των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. »

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 24 του ν.4327/2015 ( Α¨50 )
καθώς και τις αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 ( Β΄915 ) και
Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 ( Β΄1251 ) υπουργικές αποφάσεις, και προκειμένου για την
κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών
μονάδων, Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:
1. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών
και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων
Ε.Κ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθύνονται στους
εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικό επίπεδο θα πρέπει αφενός να αναρτώνται στην
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφετέρου να τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλες
τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ.
30/9/2015 Έκδοση πρόσκλησης ενδιαφέροντος
Από 30/9/2015 έως 5/10/2015 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας
Από 30/9/2015 έως 7/10/2015 Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή
εφορευτικών επιτροπών στους συλλόγους διδασκόντων - Προετοιμασία εκλογικής
διαδικασίας
8/10/2015 Ανακοίνωση των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πινάκων των αντικειμενικών μορίων
κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα. Επισημαίνεται ότι στους πίνακες των
αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά
προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα
αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
Από 8/10/2015 έως 12/10/2015 Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία διεύθυνση τόσο για τους
πίνακες υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία 
επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του
βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στους συλλόγους διδασκόντων που θα
αποτιμήσουν την υποψηφιότητάς τους – κοινοποίηση στις οικείες σχολικές μονάδες των
πινάκων εκλογέων.
13/10/2015 Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο των πινάκων
υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο
και των πινάκων των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.
Δίπλα από το όνομα κάθε υποψηφίου θα αναγράφονται τα σχολεία που έχει εκδηλώσει
ενδιαφέρον για τοποθέτηση.
14/10/2015 Συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της
μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των
αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό
τρόπο.
15/10/2015 Αποστολή πρακτικού εφορευτικής επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών
– Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για
αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και
τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με
βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία
Διεύθυνση
16/10/2015 Καταχώρηση βαθμολογίας - Ολοκλήρωση και ανάρτηση πινάκων της τελικής
βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
Από 16/10/2015 έως 20/10/2015 Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα
Από 21/10/2015 έως 22/10/2015 Εκδίκαση ενστάσεων - Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών
Σχολικών Μονάδων και Ε.Κ. από το διευρυμένο ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης
Διευθυντών Σχολικών μονάδων και Ε.Κ. από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφθούν
οι κενές και κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και
Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ, Ε.Κ. ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ Ε.Κ.
23/10/2015 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και
Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.
23/10/2015 έως 27/10/2015 Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στα σχολεία – Συνεδριάσεις
συλλόγων διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη
και αποστολή πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
29/10/2015 έως 30/10/2015 Ορισμός Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. Ε.Κ. και
υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.
3. Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εναρμονιστεί η
ύπαρξη ή μη υποδιευθυντή ( για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ) και ο αριθμός
υποδιευθυντών ( για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ) όπως προβλέπεται σύμφωνα με
τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος. 
Επισημαίνουμε ότι:
Α) Στην επαναληπτική διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν
όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκτός των ήδη τοποθετηθέντων
διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία.
Β) Από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται χαρακτηρισμός και κατάταξη των
υποδιευθυντών μιας σχολικής μονάδας ως υποδιευθυντής Α και υποδιευθυντής Β. Ως εκ
τούτου δεν προβλέπεται και κάποιο κριτήριο κατάταξης. ( αρχαιότητα, ψήφοι που έλαβαν,
κλπ ). Συνεπώς σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί δύο υποδιευθυντές και η τρέχουσα
λειτουργικότητα του σχολείου επιβάλλει την απαλλαγή από τα καθήκοντα του ενός, θα πρέπει
να γίνει επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντή για την μία πλέον θέση.
Γ) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες
οδηγίες που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο
Μαΐου – Ιουλίου 2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved