ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Κινητικότητα στο Δημόσιο Επιστροφή    
Κινητικότητα δημοσίων υπαλλήλων (18/4/2016)

Αθήνα 18.4.2016, 11:12

Θέσεις για δημοσίους υπαλλήλους (με απόσπαση, μετάταξη, εξέλιξη, κ.λπ.) προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.

Στον πίνακα οι θέσεις παρουσιάζονται ανά φορέα και είδος. Πατώντας πάνω στο όνομα του φορέα, μεταφέρεστε στην πρόσκληση. Ανακοινώσεις ενδέχεται να προστίθενται μέχρι και ώρα 24:00. «Χτυπήστε» πάνω στο όνομα του φορέα για να «κατεβάσετε» την πρόσκληση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του παρόντος πίνακα, όπως και κάθε κειμένου της Proslipsis, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
Μετατάξεις:
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 23
ΠΕ Πληροφορικής 4
ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων, Αρχιτεκτόνων, Πολ.
Μηχανικών) 3
ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων 1
ΠΕ Ιστορικών Τέχνης 2
ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων 2
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1 
ΤΕ Πληροφορικής 4
ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 10
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 2
ΔΕ Διοικητικών-Γραμματέων 3
ΔΕ Τεχνικών 3
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Φυλάκων) 1
ΥΕ Καθαριστριών 3 (Λέσβος, Μύκονος, Τσεπέλοβο) 
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2016.
Proslipsis.gr

* 1 Διευθυντή
Αιτήσεις μέχρι 20.4.2016.


* Προϊστάμενοι Τμημάτων
Αιτήσεις μέχρι 22.4.2016.


Μετακινήσεις - Αποσπάσεις:
A. Για την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ
* 15 θέσεις κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα: τέσσερεις (4) Γεωτεχνικού κλάδου, δύο (2) Νοµικών, τρείς (3) Οικονοµολόγων, δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών, δύο (2) Πληροφορικής και δύο (2) ∆ιοικητικού.
* 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ. Ειδικότερα: ένας (1) Πληροφορικής, ένας (1) Λογιστικού.
* Μία (1) θέση κατηγορίας ∆Ε Ειδικότερα: ένας (1) ∆ιοικητικού – Λογιστικού.
Β. Για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΥΕ∆ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ
* 12 θέσεις κατηγορίας ΠΕ. Ειδικότερα: δύο (2) Γεωτεχνικών, δύο(2) Ιχθυολόγων, ένας (1) ∆ιοικητικού, ένας (1) Νοµικών, τρείς (3) Οικονοµολόγων, ένας (1) Πληροφορικής, ένας (1) Πολιτικών Μηχανικών και ένας (1) Μηχανολόγων Μηχανικών.
* 1 θέση κατηγορίας ΤΕ. Ένας (1) Ιχθυοκοµίας -Αλιείας
* 1 θέση κατηγορίας ∆Ε. Ένας (1) ∆ιοικητικού – Λογιστικού. 
Αιτήσεις μέχρι 31.5.2016.


Μετατάξεις:
* Διάφορες Ειδικότητες
Αιτήσεις μέχρι 18.5.2016.Proslipsis.gr


Μετατάξεις:
Παράρτημα Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Π.Ε. Διοικητικού Λογιστικού Μία (1)
2 Π.Ε. Ψυχολόγων Μία (1)
3 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών Δύο (2)
4 Τ.Ε. Νοσηλευτών Οχτώ (8)
5 Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού Δύο (2)
Παράρτημα Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης
(Θ.Χ.Π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς)
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης
(ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης)
6 Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Μία (1)
7 Δ.Ε. Μηχανολόγων Μία (1)
8 Δ.Ε. Υδραυλικών Μία(1)
9 Δ.Ε. Μαγείρων Δύο (2)
10 Δ.Ε. Νοσηλευτών Είκοσι (20)
11 Δ.Ε. Οδηγών Δύο (2)
12 Υ.Ε. Κηπουρών Δύο (2)
13 Υ.Ε. Καθαριστών Μία (1)
14 Υ.Ε. Θαλαμηπόλων Δέκα (10)
15 Υ.Ε. Φυλάκων Δύο (2)
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών Μία (1)
2 Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτών Μία (1)
3 Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων Δύο (2)
4 Δ.Ε. Υδραυλικών Δύο (2)
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Π.Ε. Ψυχιάτρου Μία (1)
2 Π.Ε. Παιδιάτρου ή Ιατρού Γενικής Παθολογίας Μία (1)
3 Π.Ε. Λογοθεραπευτού Μία (1)
4 Τ.Ε. Νοσηλευτών Τρεις (3)
5 Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτών Μία (1)
6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Πέντε (5)
7 Δ.Ε. Οδηγών Μία (1)
8 Δ.Ε. Συντηρητών Κτιρίου Μία (1)
9 Δ.Ε. Πρακτικών Αδελφών Μία (1)
10 Υ.Ε. Πρακτικών Νοσοκόμων Δύο (2)
11 Υ.Ε. Θαλαμηπόλων Δέκα (10)
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης
(Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης)
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών
 (ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου)
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών Μία (1)
2 Δ.Ε. Νοσοκόμων Τρεις (3)
3 Δ.Ε. Κοινωνικών Θεραπευτών
Παιδαγωγών / Κοινωνικών Φροντιστών Τέσσερεις (4)
4 Δ.Ε. Οδηγών Μία (1)
5 Δ.Ε. Παιδοκόμων Τρεις (3)
6 Υ.Ε. Συντηρητών / Ξυλουργών Μία (1)
7 Υ.Ε. Φυλάκων /Νυχτοφυλάκων Μία (1)
8 Υ.Ε. Πλυντών Μία (1)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Μία (1)
2 Π.Ε. Δασκάλων Ειδικής Αγωγής Δύο (2)
3 Τ.Ε. Εργοθεραπευτών Μία (1)
4 Τ.Ε. Λογοθεραπευτών Μία (1)
5 Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού Μία (1)
6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Δύο (2)
7 Δ.Ε. Βοηθών Παιδαγωγών - Επιμελητών Δύο (2)
8 Δ.Ε. Ράπτριας – Σιδερώτριας Μία (1)
9 Δ.Ε. Κηπουρών Μία (1)
10 Υ.Ε. Βοηθού Μαγείρου Μία (1)
11 Υ.Ε. Τραπεζοκόμων – Συνοδών Δύο (2)
12 Υ.Ε. Πλυντριών Μία (1)
13 Υ.Ε. Νυχτοφυλάκων Δύο (2)
α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1 Π.Ε. Ιατρού Γενικής Ιατρικής Μία (1)
2 Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού Μία (1)
3 Π.Ε. Νηπιαγωγών Μία (1)
4 Τ.Ε. Εργοθεραπευτών Μία (1)
5 Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού Μία (1)
6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων Τρείς (3)
7 Δ.Ε. Μαγείρων Μία (1)
8 Y.E. Θαλαμηπόλων Πέντε (5)Proslipsis.gr
9 Υ.Ε. Πλυντριών - Σιδερωτριών Δύο (2)
10 Υ.Ε. Ανειδίκευτων Εργατών – Εργατριών Δύο (2)
11 Υ.Ε. Μεταφορέων - Τραυματιοφορέων Δύο (2)
Αιτήσεις μέχρι 11.5.2016.
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved